ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Sơ kết 05 năm Cuộc vận động "TDĐKXDNTMĐTVM"
Số/Kí hiệu 48/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong hệ thống MTTQ huyện​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 06 - 48- KH-So ket 05 nam NTM-DTVM.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu