ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Số/Kí hiệu 46/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 04 - 46- KH-Thuc hien CT 05 nam 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu