ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thực hiện Cuộc vận động "TDĐKXDNTMĐTVM" năm 2021
Số/Kí hiệu 45/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của huyện năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 03 - 45 KH-Thuc hien NTM-DTVM nam 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu