ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải cơ sở
Số/Kí hiệu 44/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong hệ thống Mặt trận huyện năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 02 - 44 - KH TT pho bien giao duc phap luat 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu