ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch MTTQ tham gia công tác bẩu cử DDaBQH và ĐB HĐND các cấp
Số/Kí hiệu 42/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/01/2021
Người kí Vũ Thị Yến
Trích yếu

kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 01 - 42 - Ke hoach Bau cu DB QH và HDND cac cap.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu