ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, địa
Số/Kí hiệu 07/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/02/2021
Người kí Nguyễn Văn Hải
Trích yếu

hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở, địa bàn dân cư​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Trảng Bom
Tài liệu đính kèm Chon 07.HD CT thong tin tuyen truyen 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu