ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo
Số/Kí hiệu 978/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/02/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 38-CV Tuyentruyen quanly, sudung phao.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu