ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong hệ thống Mặt trận tỉn
Số/Kí hiệu 51/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/02/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 36. HD t.tr điển hình tt.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu