ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, giai
Số/Kí hiệu 977/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/02/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016 - 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV về Bc TK 5 năm thực hiện CT 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu