ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp n
Số/Kí hiệu Sô 49/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/02/2021
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026

trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 31.HD tuyentruyenbaucu.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu