ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
Số/Kí hiệu 969/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/02/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v sao gửi tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 34.CV.doc
Chon CAC KY DAI HOI DANG.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu