ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở
Số/Kí hiệu 48/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 30.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu