ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam
Số/Kí hiệu 963/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/01/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v tổ chức Hội nghị và kiện toàn nhân sự Ban Công tác Mặt trận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 29.CV.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu