ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
Số/Kí hiệu Số 45/HD-BTT
Ngày ban hành 26/01/2021
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 11 BẦU CỬ.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu