ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phân công thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận tỉnh.
Số/Kí hiệu Số: 955/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/01/2021
Người kí Cao Văn Quang
Trích yếu

V/v phân công thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử trong hệ thống

Mặt trận tỉnh.​
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 13 PC BAU CU.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu