ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (NK 2020-2025)
Số/Kí hiệu 953/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/01/2021
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

V/v tuyên truyền nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (NK 2020-2025)​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 19-CV Tuyentruyen Daihoi XI.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu