ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021
Số/Kí hiệu 01/CT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/01/2021
Người kí Trương Tấn Sỹ
Trích yếu

​Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom năm 2021

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Trảng Bom
Tài liệu đính kèm Chon Chuong trinh Thống nhất hành động nam 2021.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu