ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền về kinh tế tập thể
Số/Kí hiệu 228/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/01/2021
Người kí Phạm Đình Ban
Trích yếu

​tuyên truyền về kinh tế tập thể​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 06 - 228 Tuyên truyền về kinh tế tập thể.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu