ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Kí hiệu Số 128/MTTQ-DCPL
Ngày ban hành 05/11/2020
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

V/v báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 128.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu