ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII
Số/Kí hiệu 37/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 16/10/2020
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 357.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu