ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản dự thảo các Văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lấy ý kiến nhân dân
Số/Kí hiệu .
Ngày ban hành 20/10/2020
Người kí
Trích yếu

dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon vk13-duthaobaocaotongketkinhte.doc
Chon vk13-duthaobaocaochinhtri.doc
Chon vk13-duthaobaocaodanhgiakinhte.doc
Chon vk13-bcxdd19-10.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu