ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp tổ chức truyền thông về công tác dân số và phát triển năm 2020
Số/Kí hiệu 70/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/09/2020
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Kế hoạch phối hợp tổ chức truyền thông về công tác dân số và phát triển năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 252.KH (DAN SO KHHGD).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu