ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v sao gửi Thông tri Hướng dẫn một số điều của Điều lệ MTTQVN khóa IX
Số/Kí hiệu 676/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/08/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

V/v sao gửi Thông tri Hướng dẫn

một số điều của Đ268.CV.doc268.CV.dociều lệ MTTQVN khóa IX​ 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 268.CV.doc
Chon tt-08-hdthdl.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu