ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v tuyên truyền Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​
Số/Kí hiệu Số: 734 /MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/09/2020
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu
V/v tuyên truyền Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV Tuyên truyền tổng đài 111 (TE).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu