ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020
Số/Kí hiệu 29 /HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/09/2020
Người kí Nho Văn Lịch
Trích yếu

​Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon HD - 29 ngày hội Đại đoàn kết 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu