ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020
Số/Kí hiệu 32/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 31/08/2020
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 295.HD.doc
Chon de_cuong_tuyen_truyen_ngay_hoi_nam_2020_RDXD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu