ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn hướng dẫn tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Số/Kí hiệu 662/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 31/07/2020
Người kí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch
Trích yếu

​Công văn hướng dẫn tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV VĐ TG phòng, chống COVID-19 (đợt 2).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu