ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Đề cương Báo cáo 05 năm đổi mới công tác Tôn giáo - Dân tộc và biểu mẫu thống kê tôn giáo
Số/Kí hiệu 654/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 23/07/2020
Người kí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch
Trích yếu

​Đề cương Báo cáo 05 năm đổi mới công tác Tôn giáo - Dân tộc và biểu mẫu thống kê tôn giáo​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Đề cương BC đổi mới DT.doc
Chon Biểu thống kê BC đổi mới TG.xls
Chon Đề cuong BC đổi mới TG.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu