ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH Giám sáy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số/Kí hiệu 36/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/06/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​KH Giám sáy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_KH giám sát Covid-19 về chính sách hỗ trợ nhân dân.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu