ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản QĐ thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số/Kí hiệu 18/QĐ-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/06/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​QĐ thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_QĐ-thành lập Đoàn giám sát Covid-19 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu