ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v phối hợp khảo sát phản biện xã hội
Số/Kí hiệu 111/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 05/06/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​V/v phối hợp khảo sát phản biện xã hội​.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon Vv phối hợp khảo sát phản biện xã hội.jpg

Văn bản liên quan

 
Về đầu