ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v TXCT lần thứ 13 HĐND huyện
Số/Kí hiệu 114/MTTQ-BTT-DCPL
Ngày ban hành 10/06/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​/v TXCT lần thứ 13 HĐND huyện​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon Công văn về việc phối hợp tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, khóa XI.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu