ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH giám sát Covid-19
Số/Kí hiệu 36/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 22/06/2020
Người kí Đào Bình Trọng
Trích yếu

​KH giám sát Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon Kế hoạch giám sát hỗ trợ Covid-19 (xã, thị trấn).pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu