ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v chuẩn bị ý kiến phát biểu hội nghị phản biện xã hội
Số/Kí hiệu 106/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/04/2020
Người kí Nguyễn Văn Hóa
Trích yếu

​V/v chuẩn bị ý kiến phát biểu hội nghị phản biện xã hội​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Vĩnh Cửu
Tài liệu đính kèm Chon scan_Vv chuẩn bị ý kiến phát biểu phản biện xh.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu