ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số/Kí hiệu 21/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/06/2020
Người kí Trần Trọng Phú
Trích yếu

Htriển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách ​chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon đề cương.pdf
Chon 21 HD NQ 52.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu