ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản CV đề nghị phối hợp đóng góp ý kiến vào phiếu khảo sát về phản biện xã hội
Số/Kí hiệu 578/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 02/06/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

​CV đề nghị phối hợp đóng góp ý kiến vào phiếu khảo sát về phản biện xã hội​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Phiếu KS DN.docx
Chon 578_0002.pdf
Chon Dự thảo NQ DN nhỏ và vừa.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu