ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch Khảo sát đối với đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND
Số/Kí hiệu 48/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/05/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

Kế hoạch khảo sát đối với đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp trên địa bàn tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon Du thao De an.pdf
Chon Du thao NQ.pdf
Chon 175.KH.docx
Chon Totrinh.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu