ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thư mời Họp giao ban quý 2/2020
Số/Kí hiệu 31/TM-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/05/2020
Người kí Trần Trọng Phú
Trích yếu

TM Họp giao quý 02/2020 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 31 giao ban quy 02-20.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu