ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Số/Kí hiệu Số: 25/HD-MTTQT-BTT
Ngày ban hành 04/05/2020
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp

 khó khăn do đại dịch Covid-19​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 34.docx chinh thức.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu