ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v xây dựng báo cáo phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 – 2020)​
Số/Kí hiệu 535/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 29/04/2020
Người kí
Trích yếu

V/v xây dựng báo cáo phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 – 2020)

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 154. CV vv BC phong trào TĐYN 2015-2019.doc
Chon 154a. BC số liệu thi đua kèm 154.xlsx
Chon 154b. Đề cương BC TĐYN 5 năm 2015-2020.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu