ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ba
Số/Kí hiệu 25/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/03/2020
Người kí Trần Hữu Hạnh
Trích yếu

KẾ HOẠCH

 Giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 01.KH. 25 GS-PBXH nam 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu