ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020
Số/Kí hiệu 23/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/03/2020
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 02. KH . 23 phòng chống tham nhũng 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu