ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong hệ thống Mặt trận hu
Số/Kí hiệu 24/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 02/04/2020
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới

trong hệ thống Mặt trận huyện Định Quán năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 06. HD. 24 tuyên truyên các điển hình tiên tiên, mô hình hay năm 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu