ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v PH tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp ĐĐK toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020
Số/Kí hiệu 106/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/04/2020
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

V/v phối hợp tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 03. CV 106. tuyên truyền báo chí.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu