ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Ban Thường trực....
Số/Kí hiệu 03/TB-MTTQ
Ngày ban hành 04/04/2019
Người kí Phạm Sỹ Linh
Trích yếu

​Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Nhơn Trạch
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu