ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản tổ chức các hoạt động chào mừng; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện L
Số/Kí hiệu 14/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/04/2020
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

HD tổ chức các hoạt động chào mừng; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai  lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 14 HD tuyên truyền Đai hoi Đảng.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu