ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 – 2020
Số/Kí hiệu 05 /TL-MTTW-BTT
Ngày ban hành 06/06/2019
Người kí Phùng Khánh Tài
Trích yếu

​Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XIV, năm 2019 –  2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon the_le_giai_bao_chi_lan_thu_xiv_nam_2019_-_2020_LYTB.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu