ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp
Số/Kí hiệu 21/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/04/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 112.HD.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu