ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đăng ký chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Mặt trận ở cơ sở.
Số/Kí hiệu 135/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 27/03/2020
Người kí Trần Trọng Phú
Trích yếu

V/v đăng ký chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Mặt trận ở cơ sở.

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 135 đang ký noi dung tap huan.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu