ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạchvề tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy​
Số/Kí hiệu 05/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 26/02/2020
Người kí Phạm Thế Anh
Trích yếu

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu